1. Úvodní stránka
  2. Tepelná čerpadla – montáž a prodej

Tepelná čerpadla – montáž a prodej

Solární technika

Stále více se zesiluje tlak na využití obnovitelných zdrojů energie. K těmto zdrojům patří i energie Slunce, které je z našeho pohledu nevyčerpatelný energetický zdroj. Energie Slunce vzniká z termonukleární přeměny vodíku v helium a její množství je tak obrovské, že ač Země zachytí necelé 2 miliardtiny slunečního energetického toku, dopadá na hranici atmosféry cca 1360 W/m².

Toto množství energie se před dopadem na povrch Země zmenší o část vyzářenou zpět do kosmu, a o část záření, které se vstřebá při průchodu atmosférou. Na zemský povrch tak dopadá maximálně okolo 1000 W/m². Je logické se snažit tuto energii zachytit a využít pro různé aplikace ve formě tepla či elektrické energie, zejména pokud si uvědomíme, že Slunce nám tuto energii poskytuje zcela zdarma.

solarni system

Jak pracuje tepelné čerpadlo

  1. V primárním okruhu tepelného čerpadla cirkuluje nemrznoucí kapalina* a odebírá nízkoteplotní energii z venkovního prostředí; vrtu, povrchu země, vody nebo vzduchu; čímž se její teplota zvýší o několik °Kelvina.
  2. Nemrznoucí kapalina je vedena do výparníku (výměníku tepla) tepelného čerpadla. Ve výparníku (při nízkém tlaku po seškrcení v expanzním ventilu) tepelná energie předaná z nemrznoucí kapaliny způsobuje, že se kapalné chladivo**obíhající výparníkem vypařuje (vaří) a mění se v plyn.
  3. Poté kompresor stlačí chladivo, které nyní obsahuje značné množství tepelné energie, zvyšuje jeho tlak a teplotu. Chladivo pokračuje do kondenzátoru (výměníku tepelného čerpadla). Během kondenzace předává chladivo svou tepelnou energii do okruhu teplonosného média. Teplota chladiva klesne a chladivo se vrátí zpět do kapalného skupenství. Okruh teplonosného média přenáší tepelnou energii do ohřívače vody, radiátorů nebo systému podlahového topení, které se ohřívají.
  4. Chladivo potom prochází expanzním ventilem, kde se snižuje jeho tlak a teplota, a následně pokračuje do výparníku. Celý proces začíná znovu.

* Etanol pro zemní etylen glykol pro vzduchová tepelná čerpadla.
** Nyní se používají moderní chladicí média, např. uhlovodíky, která nenarušují ozónovou vrstvu.

clip image001

Ohřev teplé užitkové vody

Není žádoucí u tepelného čerpadla, aby vyrábělo teplejší teplou užitkovou vodu, než je nezbytně nutné. Každý stupeň navíc zbytečně prodražuje přípravu teplé užitkové vody.

Pro vás jako uživatele tepelného čerpadla není nejdůležitější vlastní teplota teplé užitkové vody v bojleru, ale důležité je to, jak rychle dokáže tepelné čerpadlo znovu teplou vodu v dostatečné kvalitě vyrobit pro všechny obyvatele domu, aby jí bylo vždy dostatek. Zhruba 20 % nebo více výkonu energie tepelného čerpadla se používá na ohřev teplé užitkové vody. Každý si samozřejmě přeje mít dostatek vody pro všechny členy své domácnosti. Proto je důležité si stanovit správné požadavky.

Voda nemusí být zbytečně horká. Zvýšení teploty teplé užitkové vody v bojleru z 55 °C na 65 °C zní dobře. Avšak tak horkou vodu ve skutečnosti nepotřebujeme. Roční topný faktor tepelného čerpadla se podstatně snižuje s každým stupněm Kelvina navíc, o který vodu v zásobníku (bojleru) ohřejeme, a který není nutně potřeba. Navíc čerpadlo, které neohřívá vodu na zbytečně vysokou teplotu, má delší životnost.

Důležitější je, aby se voda ohřívala tak rychle, aby na ní nikdo nemusel čekat. A to za nejnižší možnou cenu.

TWS systém

wts2
wts

TWS systém ohřevu teplé užitkové vody

Jedná se o pokrokové řešení ohřevu TUV. Zásobník teplé užitkové vody obsahuje spirálový výměník tepla, jímž při ohřevu TUV protéká topná voda. Veškerý dostupný výkon tepelného čerpadla (kompresoru) je vysoce účinně přenášen do vnitřního objemu zásobníkového ohřívače. Teplá užitková voda je tak ohřátá dříve a úsporněji. Tato technologie je obsažena v tepelných čerpadlech DHP-A, DHP-AL, DHP-H a DHP-C a v zásobníkovém ohřívači DWH.

Dohřev TUV z 40 °C na provozní teplotu za 21 min.

Mé další služby